Kontakt

Brojevi telefona:
(011) 8721-521; 8721-507; 8721-258;

Fax:
(011) 8722-120

e-mail:
office[at]nasaskola.co.rs

Puno poslovno ime:
Preduzeće industrija kolskog i kancelarijskog nametaja i učila NAA KOLA AD Obrenovac, Cara Lazara 14

Adresa:
11500 Obrenovac, Cara Lazara 14

Registarski broj - Matični broj:
07049188

PIB:
101934679

Brojevi tekućih računa:
205-76565-89; 265-4010310003690-37