Furnirana

Unutranja stolarija se radi: tok od ?amovog lamelata obostrano obloen medijapanom 4mm vlanosti 8-12%, a krilo duploperovano, na ?amovom ramu 34x42mm obostrano obloeno medijapanom 4mm sa kartonskim ispunom i furnirano furnirom (ANAGRE, BUKVA, HRAST, JASEN, ili drugi). Na spoju izme?u toka i krila nalazi se zaptivna gumica od mekog PVC-a koja vri termo i zvu?nu izolaciju. Stolarija se farba u najsavremenijim farbarama za plo?aste materijale poliuretanskim transparentnim bojama otpornim na habanje. Stolarija je okovana kvalitetnim standardnim okovom doma?ih proizvo?a?a (tri brodske arke, brava, druker i ild). Svi tokovi se rade na irinu od 10 cm i obostranim pervaz lajsnama od 7 cm, tok se proiruje do irine zida medijapanom 19mm i furnira i boji kao i vrata. Stolarija se radi (tok i pervazi) u dve varijante SOFT i RAVNA. Stolarija je atestirana kod instituta IMS na zvu?nost gde tadovoljava najviu kategoriju.