Folizirana melaminskim folijama

Unutranja stolarija se radi: teleskopski tok od ?amovog lamelata obostrano obloen medijapanom 4 mm vlanosti 8-12%, a krilo duploperovano, na ?amovom ramu 34x42 mm obostrano obloeno medijapanom 4mm sa kartonskom ispunom i folizirana melaminskom folijom u prirodnim bojama drveta. Na spoju izme?u toka i krila nalazi se zaptivna gumica od mekog PVC-a koja vri termo i zvu?nu izolaciju. Stolarija je okovana kvalitetnim standardnim okovom (tri brodske arke, brava, druker i ild). Svi teleskopski tokovi se rade na irinu od 10 cm i obostranim teleskopskim lajsnama od 7 cm, tok se proiruje do irine zida medijapanom 19mm i folizira u boji vrata. Stolarija se radi (tok i teleskopska lajsna) u dve varijante SOFT i RAVNA. Stolarija je atestirana kod instituta IMS na zvu?nost gde zadovoljava najviu kategoriju.