kolska klupa sa plastificiranom plo?om i elipsastim

Radna plo?a je izra?ena od medijapana. Obloena je melanisko-laminantnom 120 gramskom folijom. Postupak lepljenja u membranskoj presi. Nose?a konstrukcija je izra?ena od elipsastih ?eli?nih cevi. Konstrukcija je zati?ena postupkom plastifikacije u standardnom ralu.

Dimenzije

Klupa se radi po JUS-u.D.E.4.201 tj. ISO 5970 plo?a je dimenzije 1300x500 a visina je regulisana u ISO standardu.

Materijal

Radna plo?a je izra?ena od medijapana O:18mm.Obloena je melaminsko laminatnom 120gramskom folijom.Postupak lepljenja u membranskoj presi.Nose?a konstrukcija je izra?ena od ?eli?nih cevi u kombinaciji 30x15 i 47x22.Konstrukcija je zati?ena postupkom plastifikacije u standardnom ralu.

Okov

Prilago?en konstrukciji:metal-plastik zavrtaji za dvro, amortizeri P.V.C.

Napomena:

Garantuje Institut za umarstvo i drvnu industriju u Beogradu.Proiyvod ispunjava uslove za izradu i isporuku u okviru ispitivanja na krutnost, otpornost povrina, kvalitet materijala i izrade prema JUS'D.E.2.104