kolska klupa K-B

Radna plo?a i filunga su od univera - oplemenjene iverice. Kantovi su zati?eni ABS folijom. Nose?a konstrukcija je od ?eli?nih cevi koje su plastificirane u standardnom ralu.

Dimenzije

Klupa se radi po JUS-u D.E4.201 tj. ISO 5970.Plo?a je dimenzije 1300x500/visine u ISO standardu.

Materijal

Iverice kahtovi su zati?eni ABS folijom u d=2mm.Nose?a konstrukcija je od ?eli?ne cevi 20x20x1,5, zati?ena plastifikacijom u standardnom ralu.

Okov

Prilago?en konstrukciji: metal-plastika, zavrtnji za drvo, amortizeri P.V.C.

Napomena:

Garantuje institut za umarstvo i drvnu industriju u Beogradu.Proizvod ispunjava uslove za izradu i isporuku u okviru ispitivanja za krutost, otpornost povrina, kvalitet materijala i izrade prema JUS-u E-2 104.