KOLSKE KLUPE
"BENETON "BOJE

kolske klupe su, kao i svi standardni proizvodi nae fabrike, ispitani na Institutu za umarstvo i drvnu industriju u Beogradu i ispunjavaju uslove za izradu i isporuku po J.U.S.D.E.2104-ISO 5970 i poseduje sertifikate. Klupe se izra?uju u dve varijante: -univer u boji bukve i Beneton bojama, kantovi zati?eni ABS folijom d-mm, nose?a konstrukcija ?eli?na, zati?ena plastifikacijom. -medijapan zaobljen, presvu?en ABS folijom, boja jasen-bukva, nose?a konstrukcija ?eli?na, zati?ena plastifikacijom.