Element ormana E 1k

Elementi sklopa izra?eni su od univera-oplemenjene iverice. Kantovi su zati?eni ABS folijom u kombinaciji : korpus 0,4mm, frontovi 2 mm. Le?a se rade od oplemenjenog lesonita. Frontovi se mogu raditi i od farbanog medijapana.

Dimenzije

80x34/202

Materijal

Elementi sklopa izra?eni su od univera oplemenjene iverice.Kahtovi su zati?eni ABS folijom u kombinaciji korpus 0.4, frohtovi 2mm. Le?a se rade od oplemenjenog lesonira.Frohtovi se jo mogu raditi i od farbanog medijapana.

Okov

Prilago?eni konstrukciji:klap arke,ru?ice, nosa?i polica, cilindri?na brava.

Napomena:

Garantuje institut za umarstvo i drvnu industriju u Beogradu.Proizvod ispunjava uslove za izradu i isporuku u okviru ispitivanja za krutost, otpornost povrina, kvalitet materijala i izrade prema JUS-u D.E.2.205