kolska klupa-kompjuterska nastava K-99k

Radna plo?a i filunga su od univera - oplemenjene iverice. Kantovi su zati?eni ABS folijom. Nose?a konstrukcija je od ?eli?nih cevi koje su plastificirane u standardnom ralu.

Materijal

Radna plo?a i polica se rade od univera-oplemenjene iverice.Kahtovi su zati?eni ABS folijom d=2mm.Nose?a konstrukcija je od ?eli?nih cevi 20x20/1.5, zati?ena je plastificiranom u standardnom ralu.

Okov

Prilago?en konstrukciji:metal-plastika,zavrtnji za drvo, amortizeri P.V.C.

Napomena:

Garantuje institut za umarstvo i drvnu industriju u Beogradu.Proizvod ispunjava uslove za izradu i isporuku u okviru ispitivanja za krutost, otpornost povrina, kvalitet materijala i izrade prema JUS-u D.E.2.104