PND-H/Drvo

Prozor dvokrilni okretno nagibni od lameliranog hrastovog drveta sa horizontalnom pre?kom. Zastakljeno termopan staklom 4/12/4 i horizontalnom podelom krila. Farbano bojama na vodenoj osnovi.