PND/N ?/ DRVO

Prozor dvokrilni okretno nagibni sa nadsvetlom i aplikacionim lajsnama od lameliranog ?amovog drveta, zastakljen termopan staklom 4/12/4, farban transparetnim i pokrivnim bojama na vodenoj osnovi.

Napomena:

Prozor pod zatitom spomenika kulture izra?en na savremenim mainama (EUROFALC 2000). *