kolska klupa sa zaobljenom plo?om K-soft

Radna plo?a i filunga su od univera - oplemenjene iverice. Kantovi su zati?eni ABS folijom. Nose?a konstrukcija je od ?eli?nih cevi koje su plastificirane u standardnom ralu.

Dimenzije

Klupa se radi po JUS-u D.E.4.201 tj. ISO 5970.Plo?a je zaobljena na uglovima i dimenzije 1300x500/visina u okviru ISO standarda.

Materijal

Radna plo?a je od univera-oplemenjene iverice.Kahtovi su zati?eni ABS folijom u d=2mm.Nose?a konstrukcija je od ?eli?nih cevi 20x20/1.5 zati?ena plastifikacijom u standardnom ralu.

Okov

Prilago?en konstrukciji:metal plastika zavrtnji za drvo.

Napomena:

Garantuje institut za umarstvo i drvnu industriju u Beogradu.Proizvod ispunjava uslove za izradu i isporuku u okviru ispitivanja na krutnost, otpornost povrina, kvalitet materijala i izrade prema JUS-u D.E.2.105